Förnybar energi

En tredjedel av energianvändningen i Sverige levereras från ett ökande antal energicentraler som utnyttjar förnybar energi. Energin från anläggningarna förbrukas av privatpersoner, företag och samhälle i form av ånga, fjärrvärme och el.

Biobränslen

Biobränslen kräver transporter och lagringsmöjligheter. Biobränslen transporteras till energicentralerna och förvaras i bränslelager som täcker en kortare tids drift. Biobränslets vikt, typ och fuktinnehåll bestämmer energiinnehållet.

kWhgreen

Verksamhetsinformation för fastbränsleeldade värme- och värmekraftverk, dygnet runt alla dagar om året - via webben! Effektiv hantering av daglig driftsinformation, avvikelser, förbättringar, tillbud mm för uppföljning och operativ kontroll. Mina sidor funktion för fjärrvärmekunder samt driftsstörningar via RSS ström.